top of page

ווי גרירה

אנו מתקינים ווי גרירה לכל סוגי הרכבים הפרטים ולמשאיות עד למשקל כולל של 12,000 ק"ג.

במידה ולא קיים קיט מקורי לרכבך יש באפשרותנו לבצע בנייה פרטנית עבור כל סוגי הרכבים!

ההתקנות מתבצעות על ידי צוות מיומן ומקצועי ובפיקוח ואישור של מכון התקנים הישראלי ומוסד הטכניון.

מלבד התקנת הוו אנו אף דואגים לטיפול ברישום הוו במשרד הרישוי.

הטיפול בניירת כלול במחיר התקנת הוו ולא ידרוש עלות נוספת!

bottom of page