נגרר

נגררים בייצור עצמי

*גרור הייבר (רכין) מגיע בשתי קטגוריות של משקלים: 2000 ק"ג ו 3500 ק"ג